Wikiscan
it.wikiquote.orgDateTotalArticleUtenteWikiquoteFileMediaWikiTemplateAiutoCategoriaPortaleModuloAccessorioDefinizione accessorio
May
2,374
1,957
82 %
31
1.3 %
6
0.3 %
67
2.8 %
4
0.2 %
13
0.5 %
April
4,067
3,294
81 %
43
1.1 %
32
0.8 %
120
3.0 %
14
0.3 %
March
4,725
3,851
82 %
72
1.5 %
41
0.9 %
142
3.0 %
79
1.7 %
9
0.2 %
February
4,554
3,690
81 %
76
1.7 %
37
0.8 %
142
3.1 %
58
1.3 %
1
0.0 %
January
5,055
4,233
84 %
31
0.6 %
33
0.7 %
148
2.9 %
38
0.8 %
DateDiscussioneDiscussioni utenteDiscussioni WikiquoteDiscussioni fileDiscussioni MediaWikiDiscussioni templateDiscussioni aiutoDiscussioni categoriaDiscussioni portaleDiscussioni moduloDiscussioni accessorioDiscussioni definizione accessorio
May
66
2.8 %
230
9.7 %
April
16
0.4 %
548
13 %
March
32
0.7 %
494
10 %
5
0.1 %
February
48
1.1 %
502
11 %
January
49
1.0 %
517
10 %
6
0.1 %